Ο Δήμος Μεγαρέων ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στην πρόσκληση του European City Facility που επιχορηγεί και αναλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη, μέσω του προγράμματος “LIFE”, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πόλεις και Δήμους που επιδιώκουν επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και πληρώντας όλα τα κριτήρια υπέγραψε την «τελική συμφωνία» (Grant Agreement for Megara GR), η οποία αφορά χρηματοδοτική στήριξη 60.000 ευρώ για εκπόνηση μελετών σε σχέση με την καθαρή ή βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα, στο πλαίσιο των «πράσινων πρωτοβουλιών» που έχει θέσει η Διοίκηση ως προγραμματικό της στόχο.
Οι μελέτες θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και στη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης πολιτών – “One Stop Shop”.
Η όλη επενδυτική ιδέα αναπτύσσεται με την υποστήριξη του European City Facility και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύσσεται δε, με την υποστήριξη του European City Facility που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).
Το European City Facility ανακοίνωσε τις νέες προσκλήσεις που αφορούν επιχορηγήσεις 60.000 ευρώ για πόλεις και Δήμους που επιδιώκουν επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και σε μία από αυτές ανταποκρίθηκε ο Δήμος Μεγαρέων με απόλυτη επιτυχία.
Σε αυτήν την τελευταία πρόσκληση του προγράμματος “LIFE” του European City Facility εγκρίθηκαν 11 Δήμοι από την Ελλάδα – και μεταξύ αυτών και ο Δήμος Μεγαρέων – και συνολικά 260 Δήμοι από ολόκληρη την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να υποστηρίξει Δήμους και πόλεις για την επίτευξη βελτίωσης των κλιματικών τους στόχων.
Η υποστήριξη που δίδεται, παρέχει τους οικονομικούς πόρους και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να αναπτύξουν πειστικές ιδέες για τις επενδύσεις τους σε βιώσιμη ενέργεια.
Επίσης αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Δήμο Μεγαρέων – όπως και για κάθε Δήμο που συμμετέχει στο πρόγραμμα – η ανταλλαγή και σύνθεση εμπειριών και καινοτόμων πρακτικών με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις γύρω από ζητήματα βιώσιμης ενέργειας και κλίματος.