Τελευταία Νέα

Κ. Κάμπαξης: Οι προηγούμενες διοικήσεις όπως και η σημερινή διοίκηση δεν φέρουν ευθύνη για την παραγραφή των εισφορών της ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ

Λόγω της εσφαλμένης μέχρι σήμερα προσέγγισης του περίπλοκου και σύνθετου αυτού προβλήματος σε σύντομο χρόνο θα σας κοινοποιηθεί αναλυτικό και απόλυτα τεκμηριωμένο υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στην Διοίκηση του Δήμου και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, στο πλαίσιο της υποχρέωσης και της ευθύνης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ορθή και άρτια ενημέρωση των πολιτών επί θεμάτων που άπτονται και της αρμοδιότητάς της

Τοπικά Νέα

Κ. Κάμπαξης: Οι προηγούμενες διοικήσεις όπως και η σημερινή διοίκηση δεν φέρουν ευθύνη για την παραγραφή των εισφορών της ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ

Λόγω της εσφαλμένης μέχρι σήμερα προσέγγισης του περίπλοκου και σύνθετου αυτού προβλήματος σε σύντομο χρόνο θα σας κοινοποιηθεί αναλυτικό και απόλυτα τεκμηριωμένο υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στην Διοίκηση του Δήμου και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, στο πλαίσιο της υποχρέωσης και της ευθύνης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ορθή και άρτια ενημέρωση των πολιτών επί θεμάτων που άπτονται και της αρμοδιότητάς της

Πολιτική

Γρ. Σταμούλης: Ποιοι ευθύνονται για τα εκατομμύρια που δεν μπήκαν στα ταμεία του Δήμου και χάθηκαν

Η διοίκηση μας ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1 Σεπτεμβρίου 2014. Νομίζω, πως και ο πλέον κακόπιστος και κακοπροαίρετος πολίτης δεν είναι δυνατόν να καταλογίσει την οποιαδήποτε ευθύνη στην διοίκηση μας, διότι σε αυτό το διάστημα των τριών μηνών ήταν ανθρωπίνως αδύνατον, να είχαμε προλάβει, να ενημερωθούμε και πολύ δε περισσότερο να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, που προβλέπονται, για τον καταλογισμό των εισφορών. Επομένως αποδεικνύεται περίτρανα, πως η μόνη διοίκηση που ΔΕΝ ευθύνεται για αυτή την απώλεια των πολλών εκατομμυρίων είναι η διοίκηση Σταμούλη.