Ο τέως Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Walter Hallstein, είχε πει σε ομιλία του για το αγροτικό ζήτημα και την αξία της ΚΑΠ πως δεν υπάρχει κανείς του οποίου το γενεαλογικό δέντρο να μην απολήγει, αργά ή γρήγορα, σε αγροτικές ρίζες.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η ΕΕ έχει βρεθεί σε δίνη κρίσης με αφορμή το αγροτικό ζήτημα, πάντοτε όμως βρίσκονταν λύσεις που άμεσα και έμμεσα οδήγησαν μακρύτερα στον δρόμο της προόδου τον αγροτικό τομέα της Ευρώπης.

Σήμερα τα αγροτικά ζητήματα εντός της ΕΕ έχουν μετατραπεί σε ζητήματα ζωής και θανάτου. Διατρέχουν σαν μοτίβο τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι η τελευταία κοινή πολιτική που εφαρμόζει η Ε.Ε.. Καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη στον σχεδιασμό την Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Συμφωνία Παρισιού. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ενσωματώνουν, λοιπόν και κοινωνικές ανησυχίες όπως το περιβάλλον και το κλίμα, τα τρόφιμα, τη δημόσια υγεία, αναδεικνύοντας τον πολύ-λειτουργικό ρόλο της γεωργίας στην παροχή τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων αγαθών.

Από το 1970 που η ΚΑΠ αποτελούσε το 90% του προϋπολογισμού της τότε ΕΟΚ, σήμερα έχουμε φτάσει στο 33,2%. Στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης δραστηριοποιούνται 137εκ κάτοικοι, με το 41% της γης να θεωρείται γεωργική – αροτραίες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, βοσκότοποι. Στη χώρα μας το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 45,5%.

Η πανδημία και το Ουκρανικό ζήτημα ανέδειξαν τα σοβαρά ζητήματα εφοδιασμού και επισιτιστικής ασφάλειας, όπως και την ευαλωτότητα της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ.

Με τη συμμετοχή μας στο ευρωκοινοβούλιο καλούμαστε σε πρώτο χρόνο να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο προστασίας για τους αγρότες. Να διασφαλίσουμε πως εκείνοι που φροντίζουν καθημερινά για τον επισιτισμό μας, ζουν με αξιοπρέπεια, μειώνοντας τις ανισότητες με τα υπόλοιπα επαγγέλματα.

Οι δύο πυλώνες της ΚΑΠ είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), που αφορά σε άμεση στήριξη των αγροτών και μέτρα προστασίας, σταθεροποίησης και ανάπτυξης της αγοράς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που έχει ως αντικείμενο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, τις δράσεις για το κλίμα, την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τα €19 δις της ΚΑΠ (για την περίοδο 2021-2027) είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για την ελληνική οικονομία. Χρέος μας η ορθή αξιοποίηση αυτών των Ευρωπαϊκών πόρων μέσω της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του κλάδου. Οφείλουμε να ακούσουμε τους αγρότες, να εντάξουμε τους προβληματισμούς τους στον σχεδιασμό μας, δίνοντας τον αγώνα που πρέπει ως εκπρόσωποι της χώρας στο ευρωκοινοβούλιο.

Όραμά μας είναι οι οριζόντιες, ισότιμες και ισάξιες σχέσεις με τους αγρότες, όπως και με όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Χωρίς ανταγωνισμούς, χωρίς παρωπίδες, χωρίς απολυτότητες και με κοινό σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών της ΕΕ.

Ποια είναι η Μαρινίκη Θεοδώρου 

Η Μαρινίκη Θεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985 και κατάγεται από τον Πύργο Ηλείας. Είναι δικηγόρος από το 2016 σε θέματα κυρίως εμπορικού και φορολογικού δικαίου με διεθνές πελατολόγιο εντός και εκτός Ευρώπης.

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καταρτίστηκε και εξειδικεύτηκε σε θέματα φορολογικού δικαίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Διακυβέρνησης (Governance) από την Διεθνή Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS) στην Αθήνα.

Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια με θέματα οικονομίας, διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, βιώσιμης ανάπτυξης και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ημερίδες με θέματα διαμόρφωσης πολιτικών, νομικών ζητημάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.