Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επιστημόνων Μεγάρων προχώρησε σε αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των μελών του, όπως είχε αποφασιστεί μετά τις εκλογές του Μαΐου 2023 να γίνει στο μέσον της θητείας του.

Η σύνθεση του Δ.Σ. μετά την αναδιάρθρωση και για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι τον Μάιο του 2025, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Μουστάκα Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος: Κατσούλη Ευαγγελία

Γεν. Γραμματέας: Παπασταμάτη Γεωργία

Ταμίας: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα

Τακτικό Μέλος: Καρδάτου Μαρία

Τακτικό Μέλος: Αραπέτσικας Αλέξανδρος

Τακτικό Μέλος: Παπασταμάτη Ευθυμία

Στόχος, εκτός από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις, παραμένει η επανοικειοποίηση του Συλλόγου με τα μέλη του, τα μέλη της κοινωνίας των πόλεων του Δήμου και η εγγραφή νέων μελών.

Η επικοινωνία για θέματα του Συλλόγου μπορεί να γίνεται στο email: semegarwn@gmail.com