Τα προβλήματα που προκύπτουν για τους πτηνοτρόφους όσον αφορά τη περισυλλογή της κοπριάς των πτηνοτροφικών αποβλήτων, γνωστοποιεί σε επιστολή που μας απέστειλε ο συμπολίτης μας πτηνοτρόφος Νίκος Παπαγιάννης.

Τι αναφέρει στην επιστολή του

«Κύριε Διευθυντά, με την επιστολή μου θέλω να σας κάνω γνωστά κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν συλλογή της κοπριάς από τις πτηνοτροφικές μονάδες των Μεγάρων.

Αρχικά πρέπει να αναφέρω πως 100 και πλέον πτηνοτρόφοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με το εργοστάσιο της MEΓΑ eco αλλά και με την εταιρεία του κ. Βασίλη Κόμπουλη προκειμένου με κάδους να μεταφέρεται η κοπριά από τα πτηνοτροφεία στις συγκεκριμένες μονάδες.

Για όλες αυτές τις υπηρεσίες πληρώναμε 20 ευρώ το κάδο στον μεταφορέα και ο μεταφορέας έπαιρνε άλλα 20 ευρώ από τη ΔΕΜ.

Αυτή τη στιγμή ο μεταφορέας κ. Στέφανος Μπέης ισχυρίζεται ότι η ΔΕΜ που ανήκει στο Δήμο του οφείλει ένα ποσό που αγγίζει τις 150.000 ευρώ.

Γι’ αυτό το λόγο μας ενημέρωσε ότι θα διακόψει τη συνεργασία του με τη ΔΕΜ και όπως μας είπε, απαιτεί από εδώ και πέρα να χρεώνει στον πτηνοτρόφο 70 ευρώ τον κάδο. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει αδυναμία μεταφοράς του κάδου από την πλευρά του.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν αρκετά και σημαντικά ερωτήματα.

  1. Τι θα κάνουν οι 100 και πλέον πτηνοτρόφοι που είναι πιθανόν να αδυνατούν να δίνουν στον μεταφορέα εβδομαδιαία 70 ευρώ τον κάδο;
  2. Τι θα κάνουν οι πτηνοτρόφοι με μεγαλύτερες μονάδες όταν με βάση τα νέα δεδομένα θα χρεώνουν τις επιχειρήσεις τους έως και 500 ευρώ εβδομαδιαίως;
  3. Πώς θα αποφευχθεί το φαινόμενο ρίψης κοπριάς στον κάμπο των Μεγάρων, κάτι που είναι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία αλλά και με τη συμμόρφωση των πτηνοτρόφων με τους κανονισμούς που υπάρχουν για την προστασία του περιβάλλοντος;
  4. Πώς θα αντιδράσει η διοίκηση του δήμου αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής το δύσκολο τρίμηνο του καλοκαιριού, σε περίπτωση που η δυσοσμία στον κάμπο θα είναι έντονη;

Ερωτήματα που «καίνε» και χρήζουν όχι μόνο άμεσων εξηγήσεων, αλλά άμεσων λύσεων αφού πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την ομαλή λειτουργία των πτηνοτροφικών μονάδων αλλά και τη δημόσια υγεία».

Με εκτίμηση

Νίκος Παπαγιάννης

Πτηνοτρόφος