Καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου

Σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των Χειρουργείων, των κλινικών και ΜΕΘ – ΜΑΦ του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου προκαλεί η μεγάλη έλλειψη τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον (ανεπαρκέστατο) Οργανισμό του νοσοκομείου, κενές παραμένουν το 68% των οργανικών θέσεων βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα, παραμένουν κενές εξήντα έξι  οργανικές θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου και εργάζονται μόνο πενήντα πέντε τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου (50 τραυματιοφορείς και 15 βοηθοί θαλάμου) από τους οποίους οι μόνιμοι είναι μόνο είκοσι επτά, από τους οποίους ορισμένοι συνταξιοδοτούνται το αμέσως επόμενο διάστημα. .

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρόσφατη προκήρυξη (7Κ/2022) δεν περιλαμβανόταν ούτε μία θέση τραυματιοφορέα/βοηθού θαλάμου, ενώ δεν έχουν εγκριθεί ούτε τα αλλεπάλληλα αιτήματα του νοσοκομείου για πρόσληψη επικουρικών τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.

Αποτέλεσμα των ελλείψεων τραυματιοφορέων είναι να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις εισαγωγές των ασθενών από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καθώς και στη μεταφορά ασθενών για χειρουργικές επεμβάσεις και διενέργεια εξετάσεων. Αντίστοιχα, βοηθοί θαλάμου μετακινούνται από κλινική σε κλινική για να καλυφθούν πρόχειρα οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.

Η χρόνια καταπόνηση, λόγω της φύσης της εργασίας, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση λόγω των ελλείψεων προσωπικού, και τις αλλεπάλληλες βάρδιες (απόγευμα – πρωί – νύχτα)  έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας των συναδέλφων.

Οι ελλείψεις προσωπικού θα χειροτερέψουν αν απολυθούν οι επικουρικοί τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου, που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις και σε νοσηλευτικό προσωπικό δεδομένου ότι υπάρχουν 83 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών.  Αποτέλεσμα είναι στα νοσηλευτικά τμήματα, δύο νοσηλευτές ανα βάρδια να έχουν την ευθύνη για τριάντα ή περισσότερους ασθενείς, με δυσμενέστατες συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας αλλά και στην καταπόνηση της υγείας των εργαζομένων. Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις στη Μαιευτική κλινική, στην Αιμοδοσία, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Προσωπικού, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και στις ΜΕΘ και ΜΑΦ του νοσοκομείου.

Αυτά είναι τα αποτέλεσμα της  υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, με βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως «αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες», με όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό.

Γι’ αυτό, συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία (Υγεία (από  93580 τον Ιανουάριο 2013 σε 70.272 τον Ιανουάριο 2024). Γι’ αυτό, απορρίπτεται, από όλες τις κυβερνήσεις, το αίτημα μας για μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων.

Ζητάμε να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ σε:

► Προσλήψεις  τραυματιοφορέων, βοηθών θαλάμου και νοσηλευτών με επείγουσες διαδικασίες.

►  Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων.

► Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού. Αύξηση ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Βαρδαβάκης Μανώλης

Η Γραμματέας Φεργάδη Άννα