Με πρωτοβουλία του Δήμου Μεγαρέων και υπό την αιγίδα του αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρου Νικολάου, του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερωτική ημερίδα για θέματα που αφορούν στις μονάδες πτηνοτρόφων παραγωγών, όπως για παράδειγμα «ορθή διαχείριση των παραγόμενων πτηνοτροφικών αποβλήτων».

Κατόπιν τούτου προσκαλούνται οι πτηνοτρόφοι του Δήμου Μεγαρέων, μέλη και μη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων να προσέλθουν στην εκδήλωση, ούτως ώστε να λάβουν πλήρη γνώση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν στις πτηνοτροφικές μονάδες και στη διαχείρισή τους. 

Κύριοι ομιλητές της ημερίδας θα είναι:

Τσιάμας Απόστολος: Διευθυντής ΔΑΟΚ και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Καρούντζου Ευαγγελία: Προϊσταμένη ΔΑΟΚ και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Οικονομόπουλος Γεώργιος: Κτηνίατρος και προϊστάμενος τμήματος Κ.Α.Φ.Ε.

Ποδιώτης Δημήτριος: Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

Σπυρίδων Νικολάου