Ὁ Ἡγούμενος  Ἀρχιμ. Χρυσόστομος καί ἡ περί αὐτόν Ἀδελφότης ἔχουν τήν τιμήν νά Σᾶς  προσκαλέσουν εἰς πατριωτικήν ἐκδήλωσιν γενησομένην ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς παραγωγῆς καί προσφορᾶς τοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΓΕΡΑΝΕΙΑ», τήν ΚΥΡΙΑΚΗΝ 31ην Μαρτίου 2024 (ὥραν 6ην ἀπογευματινήν) ἐπί τῇ ἐπετείῳ  τῆς ἐθνικῆς  μας παλλιγενεσίας. 

Κατά  τήν  ἐκδήλωσιν  θά προβληθῇ  δωρεάν ἡ κινηματογραφική ταινία «ΔΙΑΚΟΣ Ο ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΣ», τῆς κινηματογραφικῆς ὁμάδας «ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΦΙΛΜΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, τῆς ὁποίας  τά  δικαιώματα προβολῆς  πρός τούς  Μεγαρεῖς διά πνευματικόν καί ἐθνικόν ἀναβαπτισμόν ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή ἐξησφάλισεν,  ἀγοράζοντάς  τα  δεόντως.

Σημ.: Ὅποιος δέν διαθέτει μεταφορικόν  μέσον ἠμπορεῖ νά κλείσῃ θέσιν εἰς Λεωφορεῖον τῆς ΝΕΡΑΤΖΗΣ Travel, τηλ. 22960.21341.