Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα γνωμοδοτήσει για την Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) της προαίρεσης από τον «Καρδατά» μέχρι τον σταθμό των Μεγάρων.

Συγκεκριμένα το θέμα της συνεδρίασης του σώματος είναι το εξής: «Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης σιδηροδρομικής γραμμής Λιόσια – μέγαρα προς τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό των Μεγάρων».

Στην συζήτηση θα δοθούν απαντήσεις σε όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, και ιδιαίτερα σε αυτήν που καταθέτει μέσω του τοπικού τύπου ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Δύναμη» Σπύρος Κορώσης, προτείνοντας τη θέση Φόρος για τερματικό σταθμό.

δεν αποκλείεται στη συζήτηση να γίνει λόγος και για σημειακές βελτιώσεις στο υπάρχον concept, αφού όπως φάνηκε από την πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση στο δημαρχείο με κεντρικούς ομιλητές τους κ.κ. Τερεζάκη και Νάθενα στο έργο προσδιορίζεται ο τερματικός σταθμός, τη στιγμή που έγιναν αναφορές για βιωσιμότητα του έργου μόνο εάν το τρένο φτάσει στο κέντρο των Μεγάρων.

 

Στις 28 Φεβρουαρίου η λογοδοσία της δημοτικής αρχής

 

Εν τω μεταξύ την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα την «λογοδοσία της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίαση, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως έως ένα (1) θέμα, όπως περιγράφεται από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνεδρίασης.