Γιατί η ελληνική; Τι σκέφτονταν εκείνοι που πρότειναν την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας για να την τιμήσουν;

Η γλώσσα είναι όργανο επικοινωνίας και, ως τέτοιο, είναι τέλειο επειδή ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών της· γι᾽ αυτό δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες· γι᾽ αυτό κανένας λαός δεν μπορεί να περηφανεύεται περισσότερο απ᾽ οποιονδήποτε άλλον για το δικό του γλωσσικό όργανο.

Ωστόσο, κάθε γλώσσα είναι φορέας σημασιών, νοημάτων· περισσότερο κυριολεκτικά: πώς σημαίνουν, δηλαδή φανερώνουν, οι ομιλητές της ως κοινωνία – γιατί δύσκολα μπορούμε να βρούμε κάποιο φαινόμενο πιο κοινωνικό από τη γλώσσα – τον κόσμο στον οποίο ζουν, ποιο νόημα, ποιο σκοπό δηλαδή, δίνουν στον κόσμο και τον βίο τους.

Και όσο πιο μακρός ο βίος μιας κοινωνίας, τόσο πιο πολλά τα νοήματα, καθώς μέσα στη θαυμαστή οικονομία της η γλώσσα σωρεύει νέα νοήματα στο υπερήλικο σώμα της, νιώθοντας ξανά νέα και ρωμαλέα, φορτώνοντας όμως και μεγαλύτερο βάρος στους χρήστες της, μαζί και μεγαλύτερη ευθύνη για τη μετάδοσή της στους επιγόνους.

Μένοντας λοιπόν λίγο παράμερα από τα φώτα της μάλλον παροδικής λάμψης μιας ημέρας για τη γλώσσα μας, ας κλείσουμε για λίγο τ᾽ αφτιά μας σε όσα τιμητικά ή μεμψίμοιρα θα ακουστούν, και ας σκεφτούμε και κατά μόνας, κυρίως όμως συλλογικά, ποιο νόημα για τον κόσμο και τον εαυτό μας παράγουμε σήμερα οι νεοέλληνες, ποιο νόημα τελικά καλείται η γλώσσα μας να εκφράσει για και προς τον κόσμο.

Κι αφού αναλογιστούμε, ας αναλάβουμε δράσεις κυρίως εμείς οι εκπρόσωποι της θεσμισμένης κοινωνίας και των δομών της, κεντρική και αποκεντρωμένη εξουσία, Εκπαίδευση και θεσμικοί φορείς, προκειμένου να ξανασυνδέσουμε τη γλώσσα με το περιεχόμενό της, έχοντας την επίγνωση της αξίας ενός πολύτιμου φορτίου 3.500 χρόνων.