Ποιοι απαρτίζουν το νέο δημοτικό συμβούλιο και τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων

Με την 539/2023 απόφασή του το πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην δημόσια συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2023 επικύρωσε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 και της ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Μεγαρέων.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής ο συνδυασμός «Ορίζοντες» με επικεφαλής τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μαργέτη, λαμβάνει συνολικά 17 έδρες, ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» με επικεφαλής τον Σπύρο Κορώση λαμβάνει συνολικά 5 έδρες, ο συνδυασμός «Ένωση Πολιτών» με επικεφαλής τον σημερινό δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη λαμβάνει συνολικά 4 έδρες, ο συνδυασμός «Ναι στην ελπίδα» με επικεφαλής τον Σωτήρη Πιλίλη λαμβάνει συνολικά 2 έδρες και ο συνδυασμός «Όμορφες Πόλεις» με επικεφαλής τον Άγγελο Μακρυγιάννη λαμβάνει συνολικά 1 έδρα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου, ο συνδυασμός «Ορίζοντες» του νέου Δημάρχου Παναγιώτη Μαργέτη λαμβάνει 14 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγσρέων και 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου.

Ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» λαμβάνει 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγαρέων και 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου.

Ο συνδυασμός «Ένωση Πολιτών» λαμβάνει 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγαρέων και 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου.

Ο συνδυασμός «Ναι στην Ελπίδα» λαμβάνει 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγαρέων και καμία έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου.

Ο συνδυασμό «Όμορφες Πόλεις» λαμβάνει 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεγαρέων και καμία έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου.


Ποιοι θα αποτελούν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

 Από το συνδυασμό του Δημάρχου Παναγιώτη Μαργέτη στην εκλογική περιφέρεια Μεγάρων εκλέγονται:

 1. Γεωργακής Σταμάτης
 2. Σάλτας Βασίλης
 3. Μήτσος Αναστάσιος
 4. Βόρδος Δημήτρης
 5. Μήτσος Γιώργος
 6. Χατζής Σπύρος
 7. Γεωργακής Δημήτρης
 8. Φρυγανάς Στέλιος
 9. Μαργέτης Κώστας
 10. Καρδάτος Δημήτρης
 11. Φουρνάρης Στέφανος
 12. Νικολάου Σπύρος
 13. Κακαγής Άκης
 14. Κολλιαλής Κώστας

Εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου

 1. Χονδρίδου Ελπίδα
 2. Μποτουνάς Κώστας
 3. Κοντοπούλου Κυριακή (Κική)

Από τον συνδυασμό «Νέα Δύναμη» στην δημοτική περιφέρεια Μεγαρέων εκλέγονται:

 1. Κορώσης Σπύρος (επικεφαλής δημοτικής παράταξης)
 2. Ρήγα Ιωάννα
 3. Φωτίου Σταύρος του Νικολάου

Εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου

 1. Μεντζελιώτης Κώστας
 2. Σεβαστής Γιάννης

Από τον συνδυασμό «Ένωση Πολιτών» στην δημοτική περιφέρεια Μεγαρέων εκλέγονται:

 1. Γρηγόρης Σταμούλης (επικεφαλής δημοτικής παράταξης)
 2. Φυλακτός Κώστας
 3. Καλλιπόζης Γιάννης

Εκλογική περιφέρεια Νέας Περάμου

 1. Φωτίου Σταύρος του Κων/νου

Από τον συνδυασμό «Ναι στην Ελπίδα» στην δημοτική περιφέρεια Μεγαρέων εκλέγονται:

 1. Πιλίλης Σωτήρης (επικεφαλής δημοτικής παράταξης)
 2. Ζάλης Θανάσης

Από τον συνδυασμό «Όμορφες Πόλεις» στην δημοτική περιφέρεια Μεγαρέων εκλέγεται ο κ. Άγγελος Μακρυγιάννης (επικεφαλής δημοτικής παράταξης).

Δημοτικές κοινότητες

 Στη δημοτική κοινότητα Μεγαρέων ο επιτυχών συνδυασμός «Ορίζοντες» με 4.828 ψήφους έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας δηλαδή 7 έδρες.

Ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» έλαβε 2 έδρες, ο συνδυασμός «Ένωση Πολιτών» έλαβε 1 έδρα, ο συνδυασμός «Ναι στην Ελπίδα» έλαβε 1 έδρα ενώ δεν λαμβάνει έδρα ο συνδυασμός «Όμορφες Πόλεις».

Από τον συνδυασμό «Ορίζοντες», πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Μεγαρέων εκλέγεται ο πρώτος εκ των υποψηφίων σε σταυρούς προτίμησης κ. Οικονομόπουλος Σπύρος, ενώ στο τοπικό συμβούλιο εκλέγονται επίσης οι Διπλάρας Βαγγέλης, Παπασταμάτη Σωτηρία, Μήτσος Κώστας, Τριανταφυλλίδου Ελένη, Στρατιώτης (Φόλας) Ιερόθεος, Σαραμαντίνου Μαρία.

Από τον συνδυασμό «Νέα Δύναμη» εκλέγεται πρώτος ο κ. Αιγινίτης Σπύρος και ο κ. Λιούρας Γιάννης.

Από τον συνδυασμό «Ένωση Πολιτών» εκλέγεται η κ. Γκοσδή Χρυσή, ενώ από τον συνδυασμό «Ναι στην Ελπίδα» εκλέγεται ο κ. Μέξιας Στέλιος.

Στη δημοτική κοινότητα Νέας Περάμου με δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας σε 3 και της μειοψηφίας σε 2.

Με βάση τα παραπάνω ο συνδυασμός «Ορίζοντες» εκλέγει τον κ. Θεοχάρη Βίκτωρα, τον κ. Κρυάδα Φύλλη και την κ. Μπαλτζάν Λάουρα-Μαρία.

Ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» εκλέγει 1 έδρα, τον κ. Λιακίδη Δημήτρη και ο συνδυασμός «Ένωση Πολιτών» την κ. Χατζηπολυχρόνη Αναστασία.

Στη δημοτική κοινότητα Κινέτας ο συνδυασμός της πλειοψηφίας με επικεφαλής τον δήμαρχο Παναγιώτη Μαργέτη εκλέγει 1 έδρα, ενώ από 1 έδρα οι συνδυασμοί «Νέα Δύναμη» και«Ένωση Πολιτών».

Από τον συνδυασμό «Ορίζοντες» εκλέγεται η κ. Πιτσόλη Καλλιόπη (Όλια), από τον συνδυασμό «Νέα Δύναμη» ο κ. Πούγουνας Δημόκριτος και απ΄τον συνδυασμό «Ένωση Πολιτών» η κ. Βούλγαρη Ελευθερία.