Στα πλαίσια του έργου  “Εκσυχρονισμού των ΚΕΠ ” με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των ΚΕΠ τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και του ψηφιακού εξοπλισμού, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της  ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, την Παρασκευή 1η  Δεκεμβρίου 2023 θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών.