Αντιπροσωπεία της ΕΛΜΕ συναντήθηκε με το δήμαρχο Μεγάρων παρουσία 6 Διευθυντριών και Διευθυντών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τέταρτη 5 Απριλίου 2023 για να πάρει απαντήσεις για τη δυσχερή οικονομική θέση που έχουν βρεθεί τα σχολεία του δήμου εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης μεταφοράς των χρημάτων που έχει εισπράξει ο δήμος αλλά δεν έχει αποδώσει στα σχολεία.

Συγκεκριμένα οι οφειλές ξεπερνούν τις 165.000 και αφορούν 3 (τακτικές) δόσεις του 2022, 2 δόσεις συμπληρωματικές και 1 δόση του 2023. Δηλαδή καθυστέρηση χρημάτων ενός έτους τα οποία αφορούν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (πετρέλαιο, χαρτί, υλικά καθαριότητας, αναλώσιμα εργαστηρίων κλπ) και για τα οποία η νομοθεσία προβλέπει άμεση μεταφορά στα σχολεία για να μπορούν να λειτουργήσουν. Οι παρευρισκόμενοι/ες Διευθυντές και Διευθύντριες αναφέρθηκαν στη τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει η λειτουργία των σχολείων λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων.

Επισημάναμε στο δήμαρχο το ότι τα χρήματα αυτά στερούνται από 10 σχολεία, στα οποία απασχολούνται πάνω από 250 εκπαιδευτικοί και κυρίως αφορούν τη φοίτηση περισσότερων των 2200 μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Αφού τονίσαμε την αδιαπραγμάτευτη θέση της ΕΛΜΕ ότι πρέπει όλα τα χρήματα να πηγαίνουν άμεσα στα σχολεία, θέσαμε στο Δήμαρχο 3 ερωτήματα και ζητήσαμε αντίστοιχες απαντήσεις :

  1. Θα τηρήσει τη δέσμευση του και θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε τα 165.000€ να βρίσκονται στους λογαριασμούς των σχολείων έως τέλος Απριλίου ή αυτά θα συνεχίζουν να λιμνάζουν στα ταμεία του δήμου;
  2. Πόσα είναι τα έσοδα από τα κυλικεία και πως αξιοποιούνται;
  3. Θα ενημερώνονται οι διευθύνσεις των σχολείων από τη σχολική επιτροπή και τις υπηρεσίες του δήμου για το συνολικό ποσό ανά έτος που δικαιούται κάθε σχολείο προκειμένου να κάνουν τον ετήσιο προγραμματισμό τους;

Ο δήμαρχος για τις οφειλές ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη, διότι τα χρήματα βρίσκονται στη σχολική επιτροπή. Υποσχέθηκε ότι θα αποδοθούν στα σχολεία αλλά χωρίς να δεσμευθεί για το χρόνο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «ανάλογα με την ταμειακή ρευστότητα» και μας παρέπεμψε στο πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής καθιστώντας αυτόν υπεύθυνο για την όλη καθυστέρηση.

Για τα έσοδα από τα κυλικεία, μας ανέφερε ότι είναι πολύ λίγα και τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε που πηγαίνουν.

Για την υποχρέωση του Δήμου να ενημερώνει το κάθε Διευθυντή σχολείου τι χρήματα δικαιούται η σχολική μονάδα και τι λαμβάνει τελικά ανά έτος, δεν απάντησε. Δήλωσε με έμφαση ότι ο Δήμος έχει δαπανήσει 850.000 € για 7 χρόνια για τους λογαριασμούς ΔΕΗ των σχολικών μονάδων.

Στα παραπάνω εκφράσαμε το προβληματισμό μας τι εννοεί με τον όρο «ταμειακή ρευστότητα» αφού τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα αυτά έρχονται από το υπουργείο μέσω συγκεκριμένων κωδικών και προορίζονται για τη χρήση που προβλέπεται.

Μεταφορά τους σε άλλο κωδικό δεν επιτρέπεται άρα είτε υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν, είτε αν δεν υπάρχουν, έχει γίνει παράτυπα χρήση τους για άλλες δαπάνες. Σημειώσαμε ότι ως πολιτικός προϊστάμενος όλων φέρει την ευθύνη ακόμη και εάν υπάρχουν ευθύνες στη σχολική επιτροπή. Ταυτόχρονα μεταφέραμε τη δική μας εικόνα από τα σχολεία, ότι τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά, επομένως τα έσοδά τους δεν είναι λογικό να είναι μηδαμινά, ούτε να «φυτοζωούν», όπως ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος.

Επίσης υπενθυμίσαμε ότι κατά τα σχολικά έτη 2020-21 και 2021-22 λόγω πανδημίας τα έξοδα των σχολικών μονάδων ήταν σημαντικά περιορισμένα (δεν υπήρχαν πχ έξοδα για θέρμανση, χαρτί φωτοτυπικού, άλλα αναλώσιμα κλπ). επομένως το αναμενόμενο θα ήταν να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα που έχουν περισσέψει από τις χρήσεις αυτών των ετών, και όχι να αναφέρονται τραγικές ελλείψεις στις σχολικές μονάδες!

Η πληρωμή της ΔΕΗ από το Δήμο είναι φυσικά μέσα στις αυτονόητες υποχρεώσεις του και το γεγονός ότι έχουν καλυφθεί αυτές οι δαπάνες δεν ακυρώνει την προφανή υποχρέωση μεταφοράς των χρημάτων που παίρνει από το κράτος στα σχολεία!

Ο Διευθυντής του Εργαστηριακού κέντρου καταλόγισε ευθύνες στο δήμο για την καθυστέρηση 6 ετών για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ 20 KW Φ/Β που είναι εγκατεστημένα από το 2017! Πάνω από 200.000 χαμένες κιλοβατώρες για το εργαστηριακό κέντρο! Είναι προφανές ότι αυτό θα μείωνε σε ένα βαθμό και τα έξοδα που δαπανώνται για την κάλυψη των σχολείων σε ρεύμα.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ν. Περάμου, ανέφερε προβλήματα τεχνολογικού εξοπλισμού –νέων τεχνολογιών, ίντερνετ και κτιριακά, για τα οποία έχει εγγράφως ενημερώσει τη σχολική επιτροπή χωρίς καμία ανταπόκριση. Λόγω μη καταβολής των δόσεων πλέον το σχολείο διαθέτει ελάχιστα χρήματα επομένως δεν μπορεί να επιλύσει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα.

Ο Διευθυντής του εσπερινού ΕΠΑΛ ανέφερε ότι εάν είχαν δοθεί τα χρήματα θα είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο νεοϊδρυθέν σχολείο.

Η Διευθύντρια ΓΕΛ Ν. Περάμου ανέφερε ότι υπάρχουν 4 κονδύλια για τις σχολικές μονάδες: των λειτουργικών εξόδων, του πετρελαίου, του κυλικείου και της συντήρησης. Στα 3 πρώτα διαχειριστές είναι οι Διευθυντές των σχολείων. Πρέπει να γνωρίζουν τα ποσά των δόσεων που αναλογούν ανά κονδύλι, τα οποία πρέπει να καταβάλλονται εγκαίρως για να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός. Έχει στείλει έγγραφα τόσο για την αναγκαιότητα καταβολής των δόσεων, όσο και για την ενημέρωση των δόσεων που αναλογούν.

Συμπερασματικά οι απαντήσεις του Δημάρχου δεν ήταν ικανοποιητικές καθώς η αρχική παραδοχή του ότι όντως υπάρχει καθυστέρηση στις δόσεις που θα αντιμετωπιστεί, άλλαξε σε μετάθεση των ευθυνών στον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ισχυρισμός όμως ότι τα χρήματα έχουν ήδη προωθηθεί προς τις σχολικές επιτροπές και ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα καθυστέρησης, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πληροφορίες που συνεχίζουν να καταφθάνουν στην ΕΛΜΕ, ότι τα χρήματα δεν έχουν ακόμα αποδοθεί όχι μόνο στα σχολεία, αλλά ούτε στις σχολικές επιτροπές.

Η ανησυχία μας για το αν τα χρήματα αυτά όντως υπάρχουν και θα αποδοθούν δεν απαντήθηκε από τη συνάντηση και θα επιμείνουμε αμέσως μετά το Πάσχα σε νέα συνάντηση τόσο με το Δήμαρχο, όσο και με τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής για να διευκρινιστεί η πηγή των καθυστερήσεων αλλά και να δοθούν άμεσα τα χρήματα στα σχολεία.

Για το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωαννίδης Τάσος

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Λουκόπουλος Κώστας