Στις 4-4-2024 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», στο άρθρο 6 του οποίου ορίζονται  τα Μέγαρα ως μία εκ των δύο περιφερειακών εδρών του Πρωτοδικείου Πειραιά, στην οποία υπάγονται οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων και Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Άμεσα οι Δήμοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας συνασπίστηκαν κατά της ρύθμισης με αίτημα τη λειτουργία της εν λόγω έδρας στην Ελευσίνα μέσα από αλλεπάλληλες δηλώσεις των Δημάρχων τους κι όχι μόνο.

Στη δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=17272) κυριάρχησαν οι φωνές κατά της προτεινόμενης ρύθμισης. Στις 8-4-2024 εξέδωσαν ψήφισμα οι δικηγόροι της περιοχής. Στις 10-4-2024 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας με τη συμμετοχή των Δημάρχων Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας και βουλευτών της περιοχής (https://www.hellasnews.tv/site/live-33/). Οι τοποθετήσεις τους μόνο απαισιοδοξία απέπνευσαν για την πορεία της υπόθεσης για τα Μέγαρα.

Τουλάχιστον από εκεί πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα 11-4-2024 υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση των Δημάρχων της περιοχής στο γραφείο του υφυπουργού Δικαιοσύνης για το θέμα.

Ο δε Δήμαρχος Ελευσίνας ενημέρωσε ότι ήδη έχει αποστείλει σχετικές επιστολές στον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Τι έχει γίνει κατά το διάστημα αυτό στα Μέγαρα; Παραδόξως τίποτα! Ελπίζω η νωθρότητα αυτή να οφείλεται σε εσφαλμένη εκτίμηση της κρισιμότητας του θέματος.

Η ίδρυση της πιο κομβικής δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής στα Μέγαρα σημαίνει απτή ανάπτυξη με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Για ν’ αδράξουμε την ευκαιρία, πρέπει να μη χαθεί ούτε ώρα.

Προτείνω δε η μάχη να δοθεί με πολιτικά αλλά κυρίως με τεχνοκρατικά κριτήρια, δεδομένου μάλιστα ότι τα προβαλλόμενα από τους φίλους Ελευσίνιους επιχειρήματα πάσχουν (π.χ. είναι χαρακτηριστικό ότι τονίζεται η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας από το 1880, τη στιγμή που το Ειρηνοδικείο Μεγάρων λειτουργεί από το 1834).

Κατ’ αρχάς, άμεσα πρέπει ν’ ανατεθεί η σύνταξη γνωμοδότησης σε εγνωσμένου κύρους επιστήμονες, καταρτισμένους στη δημόσια διοίκηση κι όχι μόνο, που θα επιβεβαιώσουν το προφανές: Ότι επιβάλλεται η ίδρυση περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πειραιά στα Μέγαρα για λόγους ανάπτυξης της Δυτικής Αττικής, που συνίστανται μεταξύ άλλων στην αυτονόητη ανάγκη για αποκέντρωση των υπηρεσιών από την Ελευσίνα κι αποφυγή της επιπλέον επιβάρυνσής της.

Εξαιρετικά διαφωτιστική επί τούτου είναι η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην οποία στηρίχτηκε το προωθούμενο νομοσχέδιο (REIMBURSABLE ADVISORY SERVICES AGREEMENT ON SUPPORT FOR REFORM OF THE JUDICIAL MAP OF CIVIL AND CRIMINAL COURTS AND PERFORMANCE-BASED COMPENSATION FRAMEWORK FOR JUDICIAL CLERKS (P177672), σελ. 28 επ.). Επιπλέον, πρέπει να γίνει επίκληση των στοιχείων που επιτείνουν την ανάγκη λειτουργίας δικαστηρίου στο Δήμο Μεγαρέων (έκταση Δήμου, αριθμός υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Ειρηνοδικείο Μεγάρων κτλ).

Παράλληλα με την απαραίτητη τεχνοκρατική τεκμηρίωση, επιβάλλεται να ζητηθεί από τους βουλευτές της περιοχής να πάρουν επίσημη θέση. Θέση επιστημονική κι όχι ψηφοθηρική.

Πού θεωρούν ότι πρέπει λειτουργήσει η έδρα του Πρωτοδικείου κατά τη γνώμη τους;

Στην Ελευσίνα, όπου έχουν συγκεντρωθεί πρακτικά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής ή στα Μέγαρα, τα οποία πληρούν όλα τα κριτήρια κι έχουν αποψιλωθεί από δημόσιες υπηρεσίες, εξέλιξη που οδηγεί νομοτελειακά σε μαρασμό;

Στην ίδια κατεύθυνση, είναι σαφές ότι ο αντιπεριφερειάρχης κι οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δυτικής Αττικής πρέπει να τοποθετηθούν ευκρινώς.

Στην όψιμη έκτακτη συνεδρίαση του στις 12-4-2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων πρέπει να λάβει σαφείς αποφάσεις, να σχεδιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες -ουσιαστικές και συμβολικές- και να μην περιοριστεί στην απλή έκδοση ψηφίσματος.

Πέραν της εξασφάλισης τεχνοκρατικής υποστήριξης, άμεσα π.χ. πρέπει η διοίκηση του Δήμου ν’ αποστείλει σχετικές επιστολές και να ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης και τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων Αθήνας και Πειραιά και των δικαστικών ενώσεων, στις οποίες θα περιγραφούν τα επιχειρήματα του Δήμου κι η ρητή πρόθεσή του να στηρίξει με κάθε τρόπο τη λειτουργία του Πρωτοδικείου στα Μέγαρα.

Αυτονόητες φυσικά είναι η δημιουργία ενός ad hoc συντονιστικού οργάνου για το θέμα και πρωτίστως η ενημέρωση των κατοίκων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου για την τεράστια σημασία του θέματος.

 Λευτέρης Ζ. Λαγός

Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (τμήμα ΦΠΨ)

Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών