Την πλήρη ανακαίνιση της πτέρυγας νοσηλείας της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» ολοκλήρωσε με δωρεά του ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Ο ΔΕΣΦΑ, αξιοποιώντας το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία του, συνεργάστηκε με την Ιατρική, Νοσηλευτική και Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και τις εργολήπτριες εταιρείες και σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες νοσοκομειακές προδιαγραφές, συνέβαλε στην αντικατάσταση των δαπέδων της κλινικής, επιφάνειας 800 τ.μ., καθώς και του φωτισμού με τεχνολογία LED, στην ανανέωση των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας και στην τοποθέτηση χειρολισθήρων περιμετρικά της πτέρυγας.

Χάρη στον άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, το έργο ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς τη διακοπή των βασικών λειτουργιών της Χειρουργικής Κλινικής και την αναστολή των χειρουργικών επεμβάσεων.

Με την ανακαίνιση της κλινικής του Νοσοκομείου, ο ΔΕΣΦΑ συμβάλει έμπρακτα στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών και του επιπέδου περίθαλψης στους νοσηλευόμενους ασθενείς, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τη δέσμευσή του στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται αλλά και της κοινωνίας συνολικά.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας του ΔΕΣΦΑ και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική ESG που υλοποιεί η εταιρεία, ενσωματώνοντας παράγοντες ESG στο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο του με υψηλό αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον, την εταιρική διακυβέρνηση και την κοινωνία, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ανθρώπων και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου, με οδηγό τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του.

Στην εκδήλωση για την παράδοση της ανακαινισμένης πτέρυγας παρευρέθηκαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, καθώς και εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Υποδομών, Διαχείρισης Υποδομών, Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εφοδιαστική Αλυσίδας, Εμπορικών Υπηρεσιών και Εταιρικών Υποθέσεων, ESG & Επικοινωνίας της της εταιρείας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε σχετικά: «Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της πτέρυγας νοσηλείας της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», ενός πολύ σημαντικού υγειονομικού πυλώνα για τη Δυτική Αττική και εταίρου του ΔΕΣΦΑ. Επιθυμία μας μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση  της καθημερινότητας των νοσηλευόμενων, καθώς και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, που επιτελούν καθημερινά ένα ανεκτίμητο λειτούργημα. Ο ΔΕΣΦΑ, με στόχο να αποτελεί πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς, θα συνεχίσει σταθερά να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν το θετικό κοινωνικό του αποτύπωμα, παραμένοντας ζωντανό κύτταρο των κοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται».