Η διοίκηση και οι αθλητές του Α.Σ.Π.Ν.Π. Πέραμος, επιθυμούν να εκφράσουν τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες του στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που ενίσχυσε τον αθλητικό μας φορέα  και τις εν γένει αθλητικές του δραστηριότητες προσφέροντας απαραίτητο αθλητικό υλικό.