Όπως είναι γνωστό, ο  εκάστοτε Δήμαρχος κάθε χρόνο προβαίνει σε απολογισμό πεπραγμένων σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά το Δήμο Μεγαρέων, ο απολογισμός πεπραγμένων που λόγω covid-19 δεν πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 20:30 στο Δημαρχείο Μεγάρων.

Σημειώνουμε ότι η ειδική συνεδρίαση προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (Ν.3463/2006 άρθρο 217) με μοναδικό θέμα συζήτησης «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής αρχής».