Απευθύνω το κάθε ερώτημα στους θεσμικούς εκπροσώπους των επαγγελματιών του χώρου μας (εγώ σαν συνδιαχειριστής του «ΠΡΟΒΟΚΑΤΕΡ»), δηλαδή στη διοίκηση του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης – Διασκέδασης Μεγάρων, αλλά και στους εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων, που είναι και στην επικαιρότητα, μιας και ζητούν την ψήφο μας ως δημοτών, προκειμένου να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στην πόλη και να βελτιώσουν τη ζωή όλων μας, ως προς όλες τις εκφάνσεις της: βιοποριστικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και πολιτισμικές.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Κύριοι, από πού μπορούμε να πληροφορηθούμε, εμείς οι επαγγελματίες των ανωτέρω καταστημάτων, πώς διαμορφώνονται οι τάσεις, που εκδηλώνονται στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης της πόλης μας, νόμιμης (;) μεγέθυνσης του εσωτερικού εμβαδού αυτών, με την επέκτασή τους σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης;

ΕΡΩΤΗΜΑ: Έχει γίνει συζήτηση στο συμβούλιο του Συλλόγου μας ή συνεργασία ή συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή, προκειμένου η τάση αυτή να μπορεί να γενικευτεί και να δώσει το δικαίωμα επέκτασης των καταστημάτων όλων των συναδέλφων, που έχουν πρόσοψη σε πλατείες, κεντρικούς δρόμους, πεζοδρόμους της πόλης, ώστε να μην υπάρξουν παράπονα ή πικρίες για άδικη μεταχείριση κάποιων μελών μας ή και αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους άλλων μελών μας;

ΕΡΩΤΗΜΑ: Έχουν απασχολήσει την διοίκηση του Συλλόγου μας οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες μιας τέτοιας, κατ’ αρχήν ευνοϊκής για μας τους καταστηματάρχες, εξέλιξης, αφού θα μπορούμε κάποιοι μέχρι και να διπλασιάζουμε το εμβαδόν των μισθίων μας, εκμεταλλευόμενοι κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις πλατείες της πόλης, όταν, ταυτόχρονα με την υπεραξία που θα δίνουμε στα μισθωμένα από μας καταστήματα, θα εκτοξεύσουμε μεσοπρόθεσμα τα ενοίκια που θα πληρώνουμε στους ιδιοκτήτες τους;

ΕΡΩΤΗΜΑ: Έχει απασχολήσει τις δημοτικές αρχές και όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, ιδίως, λόγω και της εκλογικής συγκυρίας, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους συμπολίτες μας, από μια τέτοια εξέλιξη γενικευμένης επέκτασης των καταστημάτων στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και ποια θα είναι η αισθητική που θα κυριαρχήσει στον δημόσιο χώρο και στη δημόσια εικόνα της πόλης;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Ιερόθεος Στ. Μέξιας