Κατηγορία: Πολιτική

Πέντε χρόνια πέρασαν… τι μας άφησαν;

Οι πολίτες βαρέθηκαν να περιμένουν το «μάνα εξ ουρανού», βαρέθηκαν τα παχιά λόγια, θέλουν δράση και άμεση κινητοποίηση, αυτή που ξεχωρίζουν μόνο στο πρόγραμμα και τις ιδέες του συνδυασμού ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

Read More

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής μας που θα στηριχθεί διαχρονικά από κάθε διοίκηση

Πολυσυλλεκτικά και συναινετικά να στηριχθούμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο μήνα – μήνα, χρόνο – χρόνο, διοίκηση – διοίκηση θα μπορεί να υλοποιηθεί ώστε πραγματικά να αναπτύξουμε την περιοχή μας και να μην έχουμε τον φόβο για να μας φέρουν ορυχεία βωξίτη, καλώδια υψηλής τάσης, ή ΧΥΤΥ

Read More