Κατηγορία: Πολιτική

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής μας που θα στηριχθεί διαχρονικά από κάθε διοίκηση

Πολυσυλλεκτικά και συναινετικά να στηριχθούμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο μήνα – μήνα, χρόνο – χρόνο, διοίκηση – διοίκηση θα μπορεί να υλοποιηθεί ώστε πραγματικά να αναπτύξουμε την περιοχή μας και να μην έχουμε τον φόβο για να μας φέρουν ορυχεία βωξίτη, καλώδια υψηλής τάσης, ή ΧΥΤΥ

Read More