Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης με επιστολή του στις 5 Δεκεμβρίου 2022 προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, αιτήθηκε την αναβάθμιση του υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στην είσοδο των Μεγάρων στο 41ο χλμ ΠΕΟΑΚ.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρ. Σταμούλης επεσήμανε ότι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου υποσταθμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη προς όφελος όλων των πολιτών αλλά και ειδικότερα των επαγγελματιών εκείνων που οδηγούνται,τώρα περισσότερο από ποτέ, στις εναλλακτικές μορφές εξοικονόμησης ενέργειας και επιθυμούν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Με την επιστολή του αυτή ο κ. Δήμαρχος έκανε σαφές ότι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου υποσταθμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη προς όφελος όλων των πολιτών αλλά και ειδικότερα των επαγγελματιών εκείνων (αγρότες, πτηνοτρόφους κ.λ.π) που οδηγούνται,  τώρα περισσότερο από ποτέ, στις εναλλακτικές μορφές εξοικονόμησης ενέργειας και επιθυμούν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Στρατής Ζαχαρής με επιστολή του στις 23 Δεκεμβρίου 2022 απάντησε στον Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη ότι η αναβάθμιση του Υ/Σ Μεγάρων περιελήφθη στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ και είναι σε εξέλιξη ενώ η ολοκλήρωση του αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2025 (Αριθμ. Πρωτ: ΓΔ/ΑΔΔ?435318/23.12.22).

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του έργου η συνολική ισχύς του Υ/Σ θα διπλασιαστεί αφού θα επαυξηθεί κατά 75 ΜVA και θα φτάσει στα 150 ΜVA, από 75 ΜVA που είναι σήμερα.