Με το ίδιο διοικητικό σχήμα θα πορευθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και στο τέλος της θητείας του ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, αφού η θητεία των αντιδημάρχων που είχε ορίσει ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που δεν αποδέχονται αμφισβήτησης, ο κ. Σταμούλης δεν προτίθεται να προβεί σε αλλαγές όσον αφορά τους στενούς του συνεργάτες – αντιδημάρχους.

Και αυτό, διότι με βάση τις ίδιες πληροφορίες, είναι απόλυτα ικανοποιημένος από των έργο τους στους τομείς που έχουν αναλάβει, γι’ αυτό και ανανεώνει την εμπιστοσύνη του στα πρόσωπά τους.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι κ.κ. Γιάννης Καλλιπόζης, Κώστας Καράμπελας, Ιερόθεος Πολυχρόνης, Κώστας Φυλακτός, Σταύρος Κ. Φωτίου και Σταύρος Ν. Φωτίου θα είναι τα πρόσωπα με τα οποία θα πορευθεί ο κ. Σταμούλης εκ νέου, δηλαδή από την 1η Δεκεμβρίου έως το τέλος της θητείας της διοίκησής του.

Πρόκειται ουσιαστικά για το προεκλογικό διοικητικό σχήμα, με πρόσωπα έμπειρα, που θα έχουν ως στόχο να προωθήσουν το έργο της σημερινής Δημοτικής διοίκησης, συμβάλλοντας στην επανεκλογή του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη στις Δημοτικές Εκλογές τον Οκτώβριο του 2023.

Παραμένουν με τις ίδιες αρμοδιότητές…

Οι αντιδήμαρχοι παραμένουν έχοντας – με βάση τις πληροφορίες μας – τις ίδιες αρμοδιότητες. Ο κ. Γιάννης Καλλιπόζης θα είναι και στη νέα θητεία αρμόδιος για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού και την τέλεση πολιτικών γάμων, ενώ πέρα των καθηκόντων του Αντιδημάρχου θα συνεχίσει να είναι και πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

Ο κ. Κώστας Καράμπελας  θα έχει και πάλι ως αρμοδιότητα την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο κ. Ιεροθεος Πολυχρόνης θα είναι εκ νέου αρμόδιος για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του γραφείου Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων, την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από τα συνεργεία του Δήμου και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο κ. Κωστας Φυλακτός, θα έχει ξανά την ευθύνη  της οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού. Συγκεκριμένα της Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής κοινωνικών Υπηρεσιών, της  Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, της Απασχόλησης και Ευρέσεως Εργασίας, της Παιδείας, και της Δια Βίου Μάθησης.

Ο κ. Σταύρος Κ. Φωτίου παραμένει  τοπικός αντιδήμαρχος Νέας Περάμου, με αρμοδιότητες για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα την Νέα Πέραμο και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Τέλος, ο κ. Σταύρος Ν. Φωτίου θα είναι ξανά αρμόδιος για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων πλην των αρμοδιοτήτων του γραφείου ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων και την τέλεση πολιτικών γάμων.