Ξεκίνησαν από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, τα έργα για την ανακατασκευή της γέφυρας που καταλήγει στα ρέματα Παράπηγα-Μαυρατζά («Μαϊστράλι») Μεγάρων.

Η συγκεκριμένη γέφυρα κατέρρευσε μετά τις φυσικές καταστροφές του 2018, μελετήθηκε, χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Αττικής.

Οι εργασίες εντάσσονται  στο μεγάλο έργο άρσης επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που συμπεριλαμβάνει  εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, διάνοιξη τάφρων, αποκατάσταση καθιζήσεων (εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία και ασφαλτικά), κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης καθώς και αποκατάσταση της σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού.


Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρίσκονται σε τροχιά εκτέλεσης πολύ σημαντικά έργα για την ασφάλεια και την εικόνα της περιοχής μας. Το μεγάλο έργο που εκτελούμε λύνει σοβαρά προβλήματα και αντιμετωπίζει χρόνιες επικίνδυνες καταστάσεις.  Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για έργο με ουσία στην Δυτική Αττική».