Δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην Κινέττα, από την γέφυρα της Πίκας και μετά, αφού ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης του γεφυριού που είχε καταστραφεί από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το Νοέμβριο του 2019 που είχαν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή η οποία θύμιζε ”βομβαρδισμένο τοπίο”.

Τα έργα ολιστικής αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν στην Κινέττα τα έντονα πλημμυρικά  φαινόμενα του 2019, παρά τις καθυστερήσεις λοιπόν και τις δίκαιες φωνές των κατοίκων της Κινέτας, ολοκληρώνονται, και η αρχή έγινε από το γεφύρι της Πίκας έργο το οποίο παραδόθηκε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο κομμάτι της ΠΕΟΑΚ.