Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 21 Ιουνίου 2022 που έλαβε χώρα δια ζώσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία των παρόντων ο Δήμος Μεγαρέων να υποστηρίξει την Συνθήκη του Ο.Η.Ε για την Απαγόρευση των Πυρηνικών όπλων.

Είναι γνωστό ότι στις 7 Ιουλίου 2017 εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, η οποία απαγορεύει την απόκτηση, κατοχή, χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, δοκιμή, τοποθέτηση, αποθήκευση και απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2021.

Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια ολόκληρης της ανθρωπότητας, αφού έχουν μακροχρόνιες και καταστροφικές συνέπειες για την ανθρώπινη επιβίωση, την υγεία των επόμενων γενεών, την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την παγκόσμια οικονομία.

Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να εξαλειφθούν  οι κίνδυνοι  αυτοί δημιουργώντας έναν κόσμο περισσότερο ασφαλή χωρίς πυρηνικά όπλα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία των 16 επί των 18 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων αποφάσισε:

Α)  Να συνυπογράψει ως Δήμος την έκκληση της ICAN (International

Campaign to Abolish Nuclear weapons) προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για να

υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη.

Β) Την συμμετοχή του Δήμου μας στην διεθνή κίνηση “Mayors for Peace”

(http://www.mayorsforpeace.org/english/), που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία

των Δημάρχων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, και προωθεί την συνεργασία

μεταξύ Δήμων για την προώθηση της Συνθήκης και την ενημέρωση για τους

άμεσους κινδύνους των πυρηνικών όπλων.

Γ)  Να συνεργαστεί με τον διεθνή οργανισμό «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και

Βία» και να προβούν από κοινού σε δράσεις για να συμβάλουν στην εφαρμογή της

συνθήκης και να στιγματιστούν τα πυρηνικά όπλα έως ότου εξαλειφθούν.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χοροζάνης Αντώνιος και Νικολάου Σπυρίδων μειοψήφισαν.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπαμπαλού Αικατερίνη και Λουκά Αικατερίνη ψήφισαν λευκό.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας  & Δημοσίων Σχέσεων