Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στο Αλεποχώρι την 20-05-2021 με διαδικασία διαπραγμάτευσης» από μία συγκεκριμένη εταιρεία.

Στην απόφαση αυτή ψήφισα αρνητικά διότι διαπίστωσα ότι είχε σταλεί πρόσκληση από το Δήμο Μεγαρέων μόνο στη συγκεκριμένη επιχείρηση ενώ είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρκετές επιχειρήσεις ανάλογου αντικειμένου.

Η συγκεκριμένη εταιρεία υπέβαλε μοναδική προσφορά με έκπτωση 0% σε ένα έργο συνολικής αξίας 100.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) περίπου.

Εάν η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων ενδιαφερόταν για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου θα είχε αποστείλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουλάχιστον σε τρεις (3) εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο για να επιτύχει καλύτερη προσφορά και να κάνει εξοικονόμηση χρημάτων, σε μια εποχή δύσκολή για το δήμο αλλά και τις επιχειρήσεις. Αντ’ αυτού ακολούθησε μια διαδικασία που θα ελέγξω αν είναι νόμιμη αλλά σίγουρα δεν προασπίζεται τα συμφέροντα του δήμου.

Παναγιώτης Μαργέτης

Δημοτικός Σύμβουλος