Εντύπωση μας προκάλεσε η μη συμμετοχή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου του δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού «ΤΩΡΑ» κ. Δημ. Γεωργακή για την επόμενη διετία.

Βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων – προτεινόμενος από τον επικεφαλής κ. Γ. Μπερδελή  την διετία που πέρασε–, ο κ. Δημ. Γεωργακής αυτή την φορά δεν προτάθηκε.

Αναρωτιόμαστε ποιοι ήταν οι λόγοι που αυτήν την φορά ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού, δεν προτάθηκε για να εκπροσωπεί την δημοτική παράταξη «ΤΩΡΑ» ως τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου;

Μήπως  – λέμε εμείς – η μη συμμετοχή του στην συνεδρίαση που αφορούσε τα αντισταθμιστικά για το καλώδιο ήταν το κύκνειο άσμα του κ. Γεωργακή όσον αφορά την εκ νέου συμμετοχή του στην Οικονομική Επιτροπή της επόμενης διετίας;

Μήπως ενοχλούσαν οι ξεκάθαρες θέσεις που ελάμβανε ο κ. Γεωργακής κατά την διάρκεια της θητείας του και της συμμετοχής του ως εκπρόσωπος του «ΤΩΡΑ» στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου;

Άραγε σηματοδοτεί κάτι η μη συμμετοχή ενός οικονομολόγου – επαναλαμβάνουμε του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ εκλεγμένου στον συνδυασμό – σε επιτροπή που έχει σχέση με αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου;

Ερωτήματα που παρότι χρήζουν απαντήσεων, ενδέχεται να μείνουν αναπάντητα…