Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 7-7-2021 και ώρα 15:30 με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που αφορούν το Δήμο Μεγαρέων είναι τα εξής:

α) Γνωμοδότηση επί της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της  εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων  σε συνολική θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων  εγκαταστάσεων στη θέση  Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά στην επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500 τόνους.

β)  Γνωμοδότηση επί  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής  μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 375 τόνων  θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων  Π.Ε . Δυτικής Αττικής.