Αν και χαρακτηρίζει «υπερβολικό» το ύφος του κειμένου της επιστολής της Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Ηρόδωρος» κ. Ιωάννας Ρήγα, η  διοίκηση της Ν.Ε.Μ. έσπευσε άμεσα σε απάντηση με … αιχμές στον επίλογό της!

Τι μας απέστειλε η Ν.Ε.Μ.

«Η Ν.Ε.Μ., ως Αθλητικός Οργανισμός, που αγωνίζεται στην υψηλότερη τη τάξει κατηγορία, απ’ όλες τις ομάδες του Δήμου μας & ως η ομάδα με τους περισσότερους αθλητές στις τάξεις της, αισθάνεται την ανάγκη να δώσει το παρόν & να δηλώσει σύμπλευση με τα λεγόμενα της Προέδρου του Ηροδώρου σχετικά με την χρήση της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. Παρόλο που το ύφος του κειμένου είναι λίγο «υπερβολικό» για τη δική μας αισθητική, η ουσία του είναι απαραίτητο να καταστεί επιβεβλημένη.
Ωστόσο, υπάρχουν & άλλα «θέματα» εκκρεμή, τα οποία ποτέ δεν ξεχάσαμε & αναμένουμε να τα θίξουμε, όταν η κοινωνία δεν θα απασχολείται από σοβαρότερα θέματα, όπως η πανδημία.
Η «Φλόγα» έχει κοινωνικό πρόσωπο & το δείχνει όχι μόνο όταν έχει συμφέρον.»