Μπροστά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το κλείσιμο των καταστημάτων στην πόλη μας και λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυταπασχολούμενοι, οι έμποροι και οι βιοτέχνες στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα, ζητάμε την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό τη λήψη απόφασης για μέτρα προστασίας του εισοδήματος τους.

Πιο συγκεκριμένα επανακαταθέτουμε προς ψήφιση, επικαιροποιημένο, το πλαίσιο αιτημάτων που είχαμε καταθέσει το Μάρτιο:

  • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, κυρίως στα μαγαζιά εστίασης, για όλο το διάστημα που ισχύουν τα ειδικά περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία καταστημάτων.
  • Παραγραφή των δημοτικών τελών που έχουν πιστωθεί για το ήδη υπάρχον διάστημα εφαρμογής έκτακτων μέτρων για αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.
  • Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους (τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, τέλος παρεπιδημούντων, τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων, φόρος ηλεκτροδοτούμενων) μέχρι 30/6/2021.
  • Απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία μέχρι 30/6/2021. Διαγραφή των χρεών τους για το 2020 για τους μήνες που ήταν σε ισχύ ειδικά μέτρα περιορισμού της λειτουργίας τους.
  • Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης – κατασχέσεων, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις λογαριασμών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για χρέη προς τους δήμο για 6 μήνες.