Στην πρώτη του συνεδρίαση που έγινε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ΑΓΣ Νέας Περάμου που προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες που έγιναν με όλες τις διατάξεις που ορίζει το καταστατικό του συλλόγου.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζουμπλιός

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπόρας

Β’ Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Ραμπακάκης

Γ. Γραμματέας: Μαριάμ Γρηγοριάδου

Ταμίας: Αικατερίνη Ζαγοπούλου

Γενικός Αρχηγός: Ιερόθεος Κουρελιάς

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννης Σεβαστής

Μέλη: Γεώργιος Ζουμπλιός, Δημήτριος Καραγιάννης

Αναπληρωματικά μέλη: Αντώνιος Αναστασίου, Αναστάσιος Μαρκεσίνης, Παναγιώτης Διολέτης, Κωνσταντίνος Πανδρακλάκης.