Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, που είχαν ως αποτέλεσμα, να πληγεί ο Δήμος  από σφοδρές θεομηνίες και μάλιστα τέσσερις φορές, με δυσάρεστα αποτελέσματα για τους κατοίκους και την περιοχή, έχουν δημιουργήσει την πεποίθηση, ότι το μέλλον προοιωνίζεται δυσοίωνο, όσον αφορά στην εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.

Ο Δήμος αντιμετώπισε με επιτυχία τις τελευταίες θεομηνίες (πυρκαγιές και πλημμύρες), καθώς και τα αποτελέσματα αυτών, αλλά επειδή ουδείς γνωρίζει, τι επιφυλάσσει το μέλλον, κρίθηκε απαραίτητο, από το Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, να δημιουργηθεί ξεχωριστή Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας, για να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με την οργάνωση, προετοιμασία και συντονισμό του συστήματος Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε μελλοντικών δύσκολων καταστάσεων για καλύτερα αποτελέσματα, προς όφελος των κατοίκων και της περιοχής.

Για την επιλογή του πλέον κατάλληλου προσώπου, το οποίο θα μπορούσε να φέρει σε πέρας αυτήν την πολύ δύσκολη αποστολή, προκρίθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Φυλακτός, η επιτυχία του οποίου σε ό,τι έχει αναλάβει μέχρι τώρα, προδικάζει, ότι θα ανταποκριθεί με απόλυτη επιτυχία και σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο.

Η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας σε Αντιδημαρχία και η τοποθέτηση επικεφαλής αυτής έμπειρου Αντιδημάρχου, θα προσδώσει μεγαλύτερη οντότητα, βαρύτητα και κύρος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις συνεργασίες, που επιβάλλεται να έχει, με συναρμόδιους φορείς της Πολιτείας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των θεομηνιών οποιασδήποτε μορφής.