Με νέα απόφαση της ΕΠΟ και σύμφωνα μετ ην ΚΥΑ ”Επιβολή των μέτρων
προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις” και μέχρι
νεότερης ειδοποίησης, ΟΛΟΙ οι αγώνες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, πράγμα που σημαίνει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ η παρουσία θεατών στο γήπεδο.

Επιτρέπεται να βρίσκονται στο γήπεδο αξιωματούχοι, υπάλληλοι, άτομα με λειτουργία εργασίας των Μέσων Ενημέρωσης / Δημοσιογράφοι.