Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Μεγάρων, διευκρινίζεται, ότι το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή και διάδοσης Κορωνοϊου, λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο, με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του Κορωνοϊου.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων