Έπειτα από αίτημα των τοπικών συμβούλων κ.κ. Δ. Κακαγή και Χαρ. Κατσούλη συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων το έργο που αφορά την διέλευση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας  – Αττική – Κρήτη (Κορακιά). Στην εισήγηση προτάθηκε το τοπικό συμβούλιο να αναλάβει την επικοινωνία με την εταιρία της ΑΔΜΗΕ, «ΑΡΙΑΝΔΗ» (κύριος του έργου) ώστε η ανάδοχος εταιρεία να δώσει περαιτέρω πληροφόρηση για την διέλευση υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού υπερυψηλής τάσης ρεύματος από τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Μεγαρέων. Επίσης τα μέλη του  τοπικού συμβουλίου εισηγήθηκαν η ενημέρωση αυτή να διεξαχθεί σε μία ανοικτή συνεδρίαση μετά από την κοινού απόφαση με την εν λόγω εταιρεία για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της.

Ακολούθως, η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Μεγάρων κ. Χρ. Γκοσδή, εισηγήθηκε να οριστεί μια επιτροπή  που θα αναλάβει την επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία η οποία  θα αποτελείται από την ίδια και τους τοπικούς συμβούλους κ.κ. Δ. Κακαγή, Χαρ. Κατσούλη και Ελ. Τσίγκρη, ενώ αποφασίστηκε και η έκδοση σχετικού ψηφίσματος