Με απόφαση του δημάρχου Γρ. Σταμούλη, ο μέχρι πρότινος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε ζητήματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη, ο κ. Γιαν. Δήμας, ορίστηκε αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με την απόφαση δημάρχου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο κ. Δήμας θα έχει αρμοδιότητες επί θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, αλλά και θα τελεί πολιτικούς γάμους.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, μιλάμε για τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, αν αναλογιστούμε την μεγάλη εμπειρία που έχει ο νέος αντιδήμαρχος από την σταδιοδρομία του ως κτηνίατρος.

Γνωρίζοντας πρόσωπα, φορείς, καταστάσεις αλλά και προβλήματα, ευελπιστούμε ότι ο κ. Δήμας θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Σημειώνουμε κλείνοντας, πως ο με βάση την απόφαση, ο κ. Δήμας θα είναι άμισθος αντιδήμαρχος και θα αναπληρώνει τον δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος.