Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΟΥΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ» προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 π.μ., στην αίθουσα του «Στρατουδάκειου» Πολιτιστικού Κέντρου (έναντι του Κέντρου Υγείας Μεγάρων). Κατά τη συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που είναι και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019.

2.-  Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, και

3.-  Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα αναλάβει το έργο των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να διευθετήσουν τις τυχόν εκκρεμείς οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο προκειμένου να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών, δηλ. την 8η Δεκεμβρίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

         

        Ιωάννης Οικονομόπουλος          Παναγιώτης Γκίνης