Πολλές είναι οι αλλαγές που στοχεύει να επιφέρει στην διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων ο δήμαρχος Γρ. Σταμούλης. Αλλαγές πάντα σε σχέση με την προηγούμενη θητεία διοίκησής του, όπου κάποιες θέσεις όπως αυτή του Συμπαραστάτη του Δημότη και του Γενικού Γραμματέα δεν καλύφθηκαν. Πλέον όμως τα πράγματα αλλάζουν, καθώς τα νέα δεδομένα μετά την εφαρμογή του «Κλεισθένη», δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό Γενικού Γραμματέα που αποτελεί επιτακτική ανάγκη.  Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το πρόσωπο που θα οριστεί δεν θα έχει καμία σχέση με την πόλη των Μεγάρων. Δεν θα είναι δηλαδή γέννημα θρέμμα Μεγαρίτης αλλά ούτε και κάτοικος της περιοχής. Πρόκειται για πρόσωπο με γνώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, με βαρύ βιογραφικό, σοβαρό επιστήμονα, που θα αποφορτίσει σημαντικά το έργο του Δημάρχου.

Με βάση τις αρμοδιότητες που έχει εκ του νόμου, ο Γενικός Γραμματέας θα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους, θα παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμοδίους διευθυντές, θα συμμετέχει  στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και θα παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Αυτές και άλλες πολλές θα είναι οι αρμοδιότητες του νέου Γενικού Γραμματέα.

Για ευνόητους λόγους, όνομα δεν μπορούμε να πούμε. Ελπίζουμε όμως να έχει οριστεί έως τις 12 Δεκεμβρίου για να του ευχηθούμε για την ονομαστική του εορτή!