Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων Γρ. Σταμούλη, ορίστηκαν οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι που θα συμπληρώσουν το νέο διοικητικό σχήμα.

Ο κ. Σταμούλης όπως είχε προαναγγείλει την εβδομάδα που πέρασε μέσω της συνέντευξης του στην εφημερίδα μας, προχώρησε στην δημιουργία αντιδημαρχίας Οικονομικής και Τουριστικής ανάπτυξης ορίζοντας αντιδήμαρχο τον κ. Ιερ. Πολυχρόνη.

 

Ο κ. Πολυχρόνης θα έχει αρμοδιότητες που αφορούν:

1) Την οργάνωση, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2) Τα θέματα Τουρισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

3) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργών του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων , οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

4) Τα θέματα Ηλεκτροφωτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

5) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σπ. Κορώσης, ο οποίος συνεχίζει στον τομέα στον οποίο είχε την ευθύνη το τελευταίο εξάμηνο της πρώτης θητείας της διοίκησης Γρ. Σταμούλη.

Ο κ. Κορώσης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων,

2) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Στον τομέα ευθύνης που είχε στην προηγούμενη θητεία, συνεχίζει ο κ. Κ. Φυλακτός, με τον δήμαρχο να επιβραβεύει την μεγάλη προσπάθεια του στενού του συνεργάτη με τον εκ νέου ορισμό του.

Ο κ. Φυλακτός ορίστηκε Αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας, έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης καθαριότητας & ανακύκλωσης, πρασίνου & εξωτερικών συνεργείων, πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα ηλεκτροφωτισμού και σχεδιασμού και συντήρησης πρασίνου, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2) Τα θέματα Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

3) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος επί θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , Απασχόλησης και Πολιτισμού, ορίστηκε η κ. Ελένη Ρήγα, με τον δήμαρχο Γρ. Σταμούλη να δείχνει εμπιστοσύνη στο έργο της κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής θητείας.

Οι αρμοδιότητες της κ. Ελένη Ρήγα σχετίζονται με:

1) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού , πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα Τουρισμού , οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

Ένας … άλλος Φωτίου στη Νέα Πέραμο!

 

Η … έκπληξη από την πλευρά του Δημάρχου Γρ. Σταμούλη, προέκυψε στον ορισμό του Αντιδημάρχου Νέας Περάμου, με τον κ. Σταύρο Κ. Φωτίου να αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος στην θέση του εξάδελφου του και π. Δημάρχου Νέας Περάμου κ. Σταύρου Ν. Φωτίου.

Ο κ. Σταύρος Κ. Φωτίου ορίστηκε τοπικός Αντιδήμαρχος Νέας Περάμου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα την Νέα Πέραμο , οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η διάρκεια της θητείας και των πέντε (5) αντιδημάρχων, είναι μονοετής, από τις 11 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 10 Οκτωβρίου 2020.