Με ανακοίνωσή της προς τα Μ.Μ.Ε. η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 7ης Αυγούστου, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

 

 • Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος

  Και επίσημα πλέον Πρόεδρος της ΕΛ.ΠΕ. ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου

 • Ανδρέας Σιάμισης, Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ιορδάνης Αϊβάζης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Λουκάς Παπάζογλου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων.
 • Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023